Diller

Üst Menu

User menu

Önemli Tarihler

13 Mayıs 2019- Proje önerisinde bulunacak kişilerin http://projepazari.firat.edu.tr adresinden on-line kayıt yaptırmaları için son gün 

15 Mayıs 2019- Posterlerin yerleştirilmesi

16 Mayıs 2019- Proje Pazarı sunumları ve ikili görüşmelerin yapılması