Diller

Üst Menu

User menu

Genel Bilgi

AMAÇ
 • Akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerin proje fikirlerini, Ar-Ge ortaklığı arayışı içinde olan sanayi kuruluşu temsilcilerine sunmalarını sağlayarak yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasını desteklemek.

 • Teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarının temsilcilerini, ihtiyaç duyulan uzmanlık alanında çalışan akademisyenler ile bir araya getirerek Ar-Ge proje ortaklıkları başlatılmasına imkan sağlamak.

 • Üniversite öğrencilerinin AR-GE Projesi yapmalarını teşvik etmek.

ANA İLKELER:

 • Üniversite ve sanayi kuruluşu temsilcilerinin Ar-Ge proje önerilerini sunabilecekleri ortamın yaratılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

 • Üniversite tarafından sunulan Ar-Ge proje önerilerinden sanayi talebi olanlarla ilgili işbirliği imkânının aranması.

 • Sanayi kuruluşlarının sunduğu Ar-Ge proje önerileriyle ilgili işbirliği imkânlarının aranması,

 • Üniversite öğrencilerinin, proje geliştirme ve proje hazırlama konularında aktif katılımının sağlanması.

TEMATİK KONULAR:

 • Yazılım

 • Bilişim

 • Ar-Ge ve İnovasyon

KİMLER KATILABİLİR:

 • Üniversite Öğrencileri

 • Akademisyenler

 • Ar-Ge çalışması olan proje sahipleri

 • Proje fikri olan girişimciler

 • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

 

BAŞVURU ŞEKLİ:

Proje pazarında sunulacak proje önerilerinin, en geç 13 Mayıs 2019  tarihine kadar http://projepazari.firat.edu.tr  adresindeki on-line kayıt linkinden girilmesi gerekmektedir.

 

ETKİNLİĞİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

 • Proje sahipleri, proje tanıtımlarını  POSTER SUNUMU veya PROTOTİP  şeklinde yapacaklardır.

 • Posterler ve prototipler,  16 Mayıs 2019 Perşembe  günü saat: 08:00 –  09:00  saatleri arasında Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ne  yerleştirilecektir.

 • Posterlerin asılacağı Pano Boyutu(Genişlik x Yükseklik) :   205 cm x  170  cm olacaktır.

 • Sunuş programı sonrasında sanayi kuruluşlarının temsilcileri, Proje Pazarında sunulan proje fikirlerinden/önerilerinden ilgilendiklerinin sahipleri ile randevu usulüyle ikili görüşmeler yapabilecekledir. Önerilen proje fikrini uygulamaya geçirmek için ulusal veya uluslararası Ar-Ge destek programlarından nasıl destek alınabileceğini görüşeceklerdir.